Persondatapolitik

Persondatapolitik

  1. Generelt

1.1Formålet med denne persondatapolitik er at forklare,hvordan vi indsamler,

 beskytter og anvender personoplysninger fra medlemmer.

1.2 Persondatapolitikken gælder forpersonoplysninger, som medlemmer afgiver til os.

1.3 Pensionistforeningen er dataansvarlig for medlemmernes personoplysninger.

 

2. Hvilke Personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål og

     Retsgrundlaget for behandlingen.

2.1 Når du melder dig ind i Pensionistforeningen, bliver dubedt om at oplyse navn,    adresse,fødselsdato.

2.1.1 Formålet er at kunne administrere dit medlemskab og levere dig de ydelser og tilbyde dig

        de fordele, der er forbundet med medlemskabet, samt for at varetage Foreningens

       interesse i at kunne sende Programmer mv.

2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk.1,

         litra b og f.

2.2. Du vil blive bedt om at oplyse dit kontonummer vedrørende betaling af kontingent,

       disse oplysninger behandles fortroligt af kasseren.

 

3. Dine rettigheder.

3.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal

       vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

3.2 Indsigtsretten.

3.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet,

         hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke

         kategorier af personoplysninger og modtager af oplysninger der evt.måtte være, samt

        oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

3.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi bedhandler

         om dig.

3.3 Retten til berigtigelse.

3.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt

         du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig,

         opfordres du til at rette skreftlig henvendelse til foreningens kasserer Arne Vinstrup,

         så oplysningerne kan blive korrigeret.

3.4 Retten til sletning.

3.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af

          os, fx. fødselsdato, eller hvis du melder dig ud og vi herved ikke har noget retsgrundlag

          for at fortsætte behandlingen.

          I det omfang en forsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, feks. for at vi kan

          overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende

          eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

3.5 Retten til at tilbagekalde samtykke.

3.5.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os ved at

         melde dig ud af foreningen.

3.6 Retten til at klage.

3.6.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28,5,

         1300 København K, over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt

          andet indgives på mail.dt@datatilsynet.dk eller telefon +4533193200. 

 

4. Sletning af Persondata.

4.1 Oplysninger indsamlet i forbindelse med dit medlemskab jfr. pkt. 2.1 vil som

       udgangspunkt blive efter udløbet af det kalenderår, hvori du sidsthar været medlem.

        Regnskabsmatriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde

        bogføringslovens krav.

 

5. Sikkerhed.

5.1 Medlemsprogram udsendes 2. om Året til alle medlemmer .Formålet er at medlemmerne

      kan komme i kontagt med hinanden,og deltage i arrangementer.

      Medlemmerne har Pligt til at have passende sikkerhedsforanstaltninger mod at

      udvedkommende får kenskab eller misbrug af persondata og disse persondata må

       ikke udleveres til anden side uden skriftlig tilladelse fra ejeren af disse persondata.

                                                                                             Bestyrelsen 

 

Seneste kommentarer

11.06 | 14:21

Tak for en fin 3 dages tur nord på den 6-7-8 juni 2022 til Læsø
Stemningen – vejret – guiderne – chaufføren/guide var helt i top.
Alt var bare i orden
Sådan er det jo bare !!
Tove og Ole

02.03 | 12:23

Har modtaget din indmeldelse, jeg kommer en dag hjem til dig med program og medlemskort.

02.03 | 11:45

Jeg vil gerne være medlem af foreningen

01.11 | 20:55

Ruth Henningsen har flyttet adresse fra Toppen 36 til Kjærsigvej 7 - stadig Strib

Del siden